جذاب ترین گروه ایرانی | WarningTM.ORG


تفاوت کشورهای ثروتمند وفقیر،تفاوت قدمت آنها نیست . برای مثال مصر بیش از ٣٠٠٠ سال تاریخ مکتوب دارد وفقیر


است! اما کشورهای جدیدی مثل کانادا،نیوزلند ، استرالیا ،که ١۵٠ سال پیش وضعیت قابل توجهی نداشتند، اکنون


کشورهای توسعه یافته و ثروتمندند.


تفاوت کشورهای فقیر و ثروتمند در میزان منابع طبیعی قابل استحصال آنها هم نیست. ژاپن کشوری است که


سرزمین بسیار محدودی دارد که ٨٠ درصد آن کوه هایی است که مناسب کشاورزی ودامداری نیست اما دومین اقتصاد


قدرتمند جهان پس از آمریکا را دارد.این کشور مانند یک کارخانه پهناور و شناوری می باشد که مواد خام را از همه جهان


وارد کرده و به صورت محصولات پیشرفته صادر می کند. مثال بعدی سوییس است. کشوری که اصلا" کاکائو در آن به


عمل نمی آید اما بهترین شکلات های جهان را تولید و صادر می کند.در سرزمین کوچک وسرد سوییس که تنها در چهار


ماه سال می توان کشاورزی و دامداری انجام داد، بهترین لبنیات (پنیر) دنیا تولید می شود. سوییس کشوری است که


به نظم وسختکوشی مشهور است و به همین خاطر به گاو صندوق دنیا مشهور شده است (بانکهای سوییس)


افراد تحصیل کرده ای که از کشورهای ثروتمند با همتایان خود در کشورهای فقیر برخورد دارند برای ما مشخص می


کنند که سطح هوش و فهم نیز تفاوت قابل توجهی در این میان ندارد.


نژاد و رنگ و پوست نیز مهم نیستند. زیرا مهاجرانی که در کشور خود برچسب تنبلی می گیرند ،در کشورهای اروپایی


به نیروهای مولد تبدیل می شوند


پس تفاوت در چیست؟


تفاوت در رفتارهایی است که در طول سالها فرهنگ و دانش نام گرفته است.


وقتی که رفتارهای مردم اکثر کشورهای پیشرفته و ثروتمند را تحلیل می کنیم  ، متوجه می شویم که اکثریت غالب


آنها از اصل زیر در زندگی خود پیروی می کنند :


1.اخلاق به عنوان اصل پایه

2.وحدت

3.مسئولیت پذیری

4.احترام به قانون و مقررات

5.احترام به حقوق شهروندان دیگر

6.عشق به کار

7.تحمل سختی ها به منظور سرمایه گذاری روی آینده

8.میل به ارائه کارهای برتر و فوق العاده

9.نظم پذیری


اما در کشورهای فقیر تنها عده قلیلی از مردم از این اصول پیروی می کنند.


ما ایرانیان فقیر هستیم، نه به این خاطرکه منابع طبیعی نسبت به ما بی رحم بوده است.


ما فقیر هستیم برای اینکه رفتارمان چنین سبب شده است .


ما برای آموختن و رعایت اصول فوق (که توسط کشورهای پیشرفته شناسایی شده است)فاقد اهتمام لازم هستیم.

 

            به امید روزی که همه ما از اصولی که ذکر شد پیروی کنیم تا باعث پیشرفت خود و کشورمان باشیم...